Ohjelmahaku 2023

Tule mukaan tekemään Sivistymättömiä! Voit omalla panoksellasi huolehtia siitä, että saamme mahdollisimman antoisaa ja monipuolista festariohjelmaa. Täydentävä ohjelmahaku päättyy 18.6.

Voit tarjota mukaan valmista tai kehitteillä olevaa ohjelmaideaa. Vaihtoehtoisesti voit kertoa osaamisestasi ja kiinnostuksenkohteistasi, niin katsotaan jos löytäisimme vastuullesi sopivan ohjelmakonseptin tai avustajan tehtäviä.

Mitä ohjelmaa festareilla sitten järjestetään? Sivistymättömät haluaa tarjota osallistujilleen parkouria monessa muodossa, sekä muuten festarin henkeen sopivaa ohjelmaa. Tänä vuonna käytössä olevien ohjelmakategorioiden kuvaukset löydät alta. Ohjelma-sivun alta löytyvät myös vakio-ohjelmien sekä edellisvuosien ohjelmanumeroiden kuvaukset. Voit myös kysyä meiltä lisää ohjelmanjärjestämisasioista somekanaviemme kautta.

 

Ohjelmajärjestäjän työpanos: Ohjelmanjärjestäjänä fasilitoit lähtökohtaisesti vähintään 90 min verran ohjelmaa. Tämä voi koostua yhdestä tai useammasta samanlaisesta sessiosta (esim. 2×60 min työpaja) tai osallistumisesta erilaisten ohjelmien järjestämiseen. Jos järjestät ohjelmaa työparin tai -ryhmän kanssa, lisätään ohjelman minimikestoon +30 min/jäsen. Ohjelmasi voi olla myös aikaan sitomatonta (esim. näyttelyn järjestäminen). Jos osaat perustella ohjelmasi valmistelun olevan työlästä, voidaan minimiajoista tinkiä. Jos järjestät ohjelmaa, joka ei juuri vaadi valmisteluja tai fasilitointia (esim. tavanomaista jamittelua), saatetaan sinua pyytää järjestämään pidempi sessio tai avustamaan jossain muussa tehtävässä.

Lisää tietoa vapaaehtoisena toimimisesta esim. talkoolaisena löydät Minustako vapaaehtoinen? -sivulta.

Sivistymättömien ohjelmakategoriat 2023

Jamittelu – Peli – Työpaja – Seikkailu – Puheohjelma – Taide – Kuntoilu – Rentoutus – Erikois
Ohjelmanumero voi kuulua useampaan kuin yhteen kategoriaan.

Jamittelu
Jamittelu on tyypillisin sosiaalisen parkouraamisen muoto, jossa jamittelijat liikkuvat ja harjoittelevat valitussa ympäristössä omaehtoisesti, ilman ennalta määrättyjä sisältöjä. Jameilla voi testailla omia tai kaverin ideoita ja haasteita sekä työstää niitä porukalla. Jameilla usein keskustellaan parkourista ja ties mistä, sekä mm. kuvataan videomateriaalia. Vaikka kokonaisuus on vapaamuotoinen, saattaa sessioon kuulua esim. ohjattu alkulämmittely tai ehdotuksia spotin tarjoamista haasteista.

Esimerkkejä: Aloitusjamit, Musaparkourjamit, Builderointijamit, Pysäköintihaaste

Peli
Sivistymättömien pelit koostuvat ohjelmista, joissa osallistujille esitellään toimintaa määrittävät yhteiset säännöt ja tavoitteet, minkä jälkeen osallistujat pääsevät keskittymään niiden mukaiseen toimintaan. Pelit saattavat haastaa esim. osallistujien nokkeluutta, parkourosaamista, taktiikkaa & tiimityötaitoja. Yleensä peleihin kuuluu parkourattavaa, mutta jotkut niistä edustavat myös ei-fyysisiä ohjelmanumeroita.

Esimerkkejä: Parkourpesis, Tulivuoriseikkailu, Parkourtietovisa, Pakolautapeli

Työpaja
Työpajat edustavat tiettyyn aiheeseen keskittyviä opetuksellisia tai tutkimuksellisia sessioita, joissa ohjaaja-fasilitaattori johdattelee osallistujat erilaisten harjoitteiden/vaiheiden läpi. Työpajat vastaavat muodoltaan tyypillistä parkourin kurssi- ja kerho-opetusta. Työpajat sisältävät yleensä sekä fyysisiä että puheosuuksia.

Esimerkkejä: Mitä parkour on?, Semanttinen liikeajattelu, Juoksutekniikkapaja, Darkour

Seikkailu
Seikkailut edustavat usein Sivistymättömien kunnianhimoisimpia ohjelmanumeroita. Seikkailuissa osallistujille määritellään lähtöasetelma ja heidän toiminnalleen annetaan tavoite tai suunta. He pääsevät navigoimaan reittejään ympäristöissä ja tekemään valintoja kohdatessaan vaihtelevia tilanteita. Seikkailuihin kuuluu usein pelien ja työpajojen kaltaisia piirteitä, mutta ne ovat kokonaisuutena vähemmän strukturoituja. Arvaamattomuus ja yllätyksellisyys ovat tälle kategorialle ominaisia piirteitä.

Esimerkkejä: Yömissio, Kiipeily ja mönkiminen, Flash Jammin’ Tour, Kosken syliin

Puheohjelma
Sivistymättömien puheohjelma kattaa vuosittain mm. luentoja ja paneeleja, jossa osallistujat pääsevät kuulemaan tietoa ja näkemyksiä vaihtelevista parkouriin liittyvistä aiheista, sekä osallistumaan niistä käytävään keskusteluun. Vaikka muidenkin kategorioiden ohjelma voi olla keskustelevaa, puheohjelmissa ensisijainen osallistumisen tapa on kuuntelu (ja muu havainnointi), sekä mahdollisuus käydä keskustelua.

Esimerkkejä: Parkour ♂X♀ -paneeli, Parkoursalien & -alueiden suunnittelu, Lädisanasto, Avajaiset

Taide
Tavallaan voisi väittää valtaosan Sivistymättömien ohjelmasta olevan jossain määrin osallistavaa tai soveltavaa taidetta, mutta Taide-kategoria viittaa niihin ohjelmanumeroihin, joiden keskiössä on taiteellisesti sävyttynyttä mediaa, esineitä tai esityksiä, joita festarikansalle tarjoillaan. Nuo teokset voivat olla joko ennen festivaalia luotuja, tai niiden tekoprosessi voi olla osa ohjelmaa. Tavallisimpana parkouria käsittelevänä taidemuotona voidaan pitää videoteoksia (ts. elokuvia), joita edustaa festarin jokavuotinen videohaaste ja -katselmus.

Esimerkkejä: Videohaaste- & katselmus, Musaparkourjamit, Parkoursarjakuvia, Pandan ja Oton videoXtraveganza!

Kuntoilu
Taitojen, itsetuntemuksen ja luovuuden kehittämisen ohella klassinen osa parkourin harjoittelua on voiman ja kestävyyden treenaaminen, joihin Kuntoilu-ohjelmissa keskitytään. Nuo ominaisuudet eivät luonnollisesti ehdi itsessään kehittymään paljoa yhdessä viikonlopussa, mutta itsensä laittaminen fyysisesti ja psyykkisesti koetukselle parkourtovereiden sisukkaassa ja kannustavassa ilmapiirissä nostaa osallistujan toden teolla festaritunnelmiin, ja antaa samalla intoa ja ideoita myöhempiin omiin treeneihin.

Esimerkkejä: Viimeisillä virroilla, Peleponnesoilaissota I-III, Matkalla manalaan, Shakkiparkour

Rentoutus
Sivistymättömiin kuuluu itsensä laittaminen fyysisesti ja psyykkisesti likoon vaihteleviin ohjelmanumeroihin mukaan heittäytymisen myötä. Kuormitus on kuitenkin parhaillaan dynaamista, ja jotta jaksaa taas touhuta, on tärkeää välillä palautua ja chillata. Rentoutus-ohjelmien päämäärä on tarjota osallistujille taukoa keskittymisestä ja fyysisestä aktiivisuudesta, ja tarjota niiden vastapainoksi palauttavaa ja levollista olemista ja toimintaa. Rentoutuksiin saattaa myös kuulua kevyttä aktiviivisuutta vaativia osuuksia, jos esim. tehdään rentoutusharjoitteita pareittain tai pienryhmissä.

Esimerkkejä: Sauna, Luku- ja löhöilynurkkaus

Erikois
Erikois-kategoriaan kuuluvat ne ohjelmanumerot, jotka ole sopineet muihin kategorioihin. Osa aiempina vuosina Erikois-ohjelmaan kuuluneista numeroista on sittemmin liitetty johonkin kategoriaan.